Børnehuset i Kølvrå

Bilag
Vi har valgt at beskrive vores pædagogiskepraksis - i forhold til IT. Hvor vi vælger at have fokus på det læringsperspektiv der ligger bag valg programmer, apps, spil osv.
vi har i Børnehuset i Kølvrå fuldkostordning - dvs. at børnene får morgenmad, formiddagsmad, middagsmad og eftermiddagsmad