billeder arkiv

Her kan i se billeder af forskellige pædagogiske aktiviteter i Børnehuset i kølvrå.

Pt. har vi fokus på musik, instrumenter og sprog samt krop og bevægelse. Bodil fra sproggrupperne i Viborg kommune kommer i en periode 1 gang om ugen i forhold til at give os nye ideer til at arbejde musisk med "Hit med lyden" - både i vuggestuen og senere i børnehaven.

Vi har fokus på at kvalificere vores udviklingsstøttende kommunikation/samspil med børnene yderligere - gennem kurser - Marte Meo principperne som mange af personalerne taget et 6 dags kursus i efteråret/vinteren 2015.

Fokus på at kvalificere læringsrummet omkring middagsmaden - forberedelserne, madlavning, selve måltidet og overgangen efter vi lige har spist - være i nuet sammen med børnene, inddrage børnene i alt det de kan, få deres ideer på banen, oprydningen mv.

i august månede tager alle børnene i børnehaven og de 2 og 3 årige i vuggestuen i Haunstrup mini zoo. Her har vi fokus på læring omkring de forskellige dyr.

vi følger forskellige traditioner i løbet af året - vi holder fastelavnsfest, vi laver påskepynt, i juni har vi bedsteforældredag, legepladsdag osv.

Vi bruger vores legeplads meget og naturområdet omkring os.

Bilag
Vi har i foråret 2015 et samarbejde med musikskolen i forhold til at få implementeret guitarspil og andre musik instrumenter i den pædagogiske praksis, da vi oplever at musikken vækker børnenes opmærksomhed, følelser, motovation og legelyst og derfor er et godt redskab til at skabe kontakt, nærvær og en vej ind i et kropsligt og ikke-sprogligt samt sprogligt arbejde med børns robusthed.
Hvert år i august tager vi på en fælles tur til Haunstrupdyrepark