Vi har en dejlig natur lige uden for døren - som vi prioritere at bruge rigtig meget i hverdagen - både i børnehaven og i vuggestuen. Vi har i samarbejde med naturskolen fået "kortlagt" og opdaget de muligheder vi har i vores lokalområde. Vi er ugentligt på ture ud af huset enten ved tudsehullet, på bakken, i skoven osv. Vi har også en stor legeplads med meget natur - og den bruger vi hverdag. Der er legeredskaber der udfordre til fællesskaber, samarbejde, motorikken osv. Der er "vild" natur - hvor børnene kan bygge huler, lede efter små dyr, eksperimentere med vand og sand og meget andet. Naturen bruge vi bevidst som et værdifuldt læringrum - da det skaber gode rammer for fællesskaber i et børneperspektiv - hvor nysgerrighed, bevælgelse og kreativitet er i højsædet. Vi samarbejder med naturskolen og benytter os meget af de tilbud der byder sig her - pt. har vi deltaget i et projekt i storbørnsgruppen - hvor processen fra larve til sommerfulg dannede rammen om deres læringsforløb op til skolestart. Mellemgruppen er på ture - hvor de lære om "mus", hvor de lære om "naturens spisekammer" og "vil du med en tur i skoven" - det kan vi se optager børnene - danner gode læringsfællesskaber - hvor børnene bruger sig selv og hinanden - i et læringrum hvor de er helt opslugte og engagerede.