Om Børnehuset i Kølvrå

Børnehuset i Kølvrå er en integreret institution - vuggestue og børnehave 0-6 år. I løbet af dagen vil børnene være sammen og på andre tidspunkter vil de være aldersopdelte.

Vi bruger besvist børnenes aldersspredning, i forhold til at understøtte børnenes udvikling, trivsel og læring bedst muligt.