Tilbud om sprogvurdering til alle 3 og 5 årige

Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede

i spædbarnsalderen i det tætte samspil

mellem barn og forældre.

Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem

bevidst sprogstimulering, sproglege, fortælling

og oplæsning barnets fortsatte sproglige

udvikling.

De forskellige sociale fællesskaber, som barnet

indgår i fra dagpleje til skole, har således afgørende

betydning for læseindlæringen og dermed

for barnets videre udvikling gennem folkeskolen.

Dette samarbejde mellem forældre og dagtilbud

danner grundlag for skolens senere arbejde

med sprog og læsning, hvor barnet først lærer

at læse og derefter læser for at lære.

I skolen undervises barnet i læsning på alle årgange

og udvikler sig fra indskolingens begynderlæser

til udskolingens erfarne læser, der tilpasser

sin læsning til tekst og formål.

Effektiv læsning og skrivning gør barnet og

den unge i stand til at tilegne sig viden og oplevelser,

der er forudsætningen for at kunne

uddanne sig og begå sig i et moderne samfund.

Derfor har medarbejderne på børne- og ungeområdet

brug for et konkret og brugbart arbejdsredskab,

der understøtter barnets sprogog

læseudvikling.

Strategi for Sprog og Læsning afstikker således

ramme, retning og kvalitet for den målrettede

og sammenhængende indsats i dagtilbud

og skole.

Det er Viborg Kommunes mål, at alle børn og

unge udvikler kommunikative kompetencer

og læse- og skrivefærdigheder til det højest

mulige faglige niveau.