Hvert andet år har vi i Børnehuset pædagogisktilsyn - hvor vi fornyer og justere vores udviklingsplan - nogle af fokus områderne i 2015-2017 er at få implementeret Marte meo principperne som har fokus på at understøtte den udviklingsstøttende kommunikation - det er sang, musik og sprog som pædagogiskredskab koblet til sproglig opmærksomhed og matematisk opmærksomhed, det er at udvikle vores forældresamarbejde og vores tværfaglige samarbejde.