Forældrerådet i Børnehuset i Kølvrå

Forældrerådet i Børnehuset i Kølvrå

Forældrerådet støtter op omkring de fælles arrangementer der afholdes i Børnehuset f.eks. bedsteforældredag, fællesspisning med juleklip mv.

Forældrerådet arrangere også forskellige fælles aktiviteter i forhold til at styrke fællesskabsfølelsen i børnehuset. Der har f.eks. været arrangeret fælles morgenmad og påskeklip, lysfest, hyggeaften med disney sjov, gårdbesøg mv.

se børnenettet for yderligere arrangementer

se opslaget i Børnehuset for at se hvem der sidder i forældrerådet.

vi afholder ca. 4 møder om året - hvor Børnehusleder Susanne F Jensen også deltager for at lave koblingen til Børnehusets hverdag mv.