Vi har valgt at vores musikforløb som er koblet på læreplanstemaerne - sprog, krop og bevægelse samt børnefællesskaber kører videre som en fast del af Børnehuset pædagogik. Det er et forløb der skal understøtte personalets kompetencer og samtidig give børnene deltagelses muligheder på deres præmisser - børneperspektivet. Vi får efter sommerferien besøg af Martin fra musik skolen - som kommer og kvalificere forløbet endnu mere.

Musik forløbet har givet så meget positivt både til børn og voksne – vi oplever at der skabes et helt særligt læringsrum for fordybelse, hvor nuét er det eneste der får opmærksomhed og betydning. Et rum hvor alle er optaget af det fælles – hvor glæde og fællesskabet er hovedfokus - hvilket giver de bedste betingelse for læring hos børnene – hvad enten det er sprog, socialt, kropsligt eller personligt.

Vi oplever også at musikken understøtte børnenes kreativitet - ved at børnene selv begynder at digte sange og stille sig op for at synge deres egne sange, hvor vi voksne er med til at gøre dem til noget særligt og betydningsfuldt.

vi vil også fortsætte med at bruge guitarspil spontant i hverdagen - da vi ser - at vi gennem musikken formår at skabe fælles opmærksomhed samt øget vedholdenhed og koncentration f.eks. i forhold til sprogarbejdet i Børnehuset.